Middagsymposium


19 DEC 2017


Bildung.city | Amsterdam

Voorwaarden

Prijs voor deelname aan dit middagsymposium bedraagt €99,- excl. btw. U ontvangt hierbij een exemplaar van De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief, consumpties bij inloop, pauze en borrel na afloop. Let op: er zijn maximaal 70 plaatsen beschikbaar.

 

Kortingen


Aboneekorting: Heeft u een abonnement op het tijdschrift BBMP? Dan heeft u recht op een korting van 25 euro. 
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten krijgen bij vermelding van hun studentnummer € 29,- korting op de deelnameprijs.

Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

 

Aanmelden

Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing.

Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.