Middagsymposium


19 DEC 2017


Bildung.city | Amsterdam

Dertien jaar na de laatste Nederlandse wetenschappelijke publicatie ‘De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang’ onder redactie van van IJzendoorn, Tavecchio en Riksen-Walraven is er nu

Vijf thema’s staan centraal in dit boek.
  • De pedagogische kwaliteit van alle vormen van opvang
  • De opvang van baby’s
  • Effecten van kinderopvang op de kinderlijke ontwikkeling
  • Werken aan de pedagogische kwaliteit
  • Professionele ontwikkeling
Tijdens dit middagsymposium gaan verschillende bijdragende wetenschappers in op de thema’s in het middagprogramma

Partner