Middagsymposium


19 DEC 2017


Bildung.city | Amsterdam

Sprekers

Ruben Fukkink is bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam en lector Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft (inter)nationaal gepubliceerd over verschillende thema's in de kinderopvang, zoals peilingen van de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang, de beroepsopleiding en trainingen voor pedagogisch medewerkers, mannen en vrouwen in de kinderopvang, en effecten van voor- en vroegschoolse educatie. Hij is verbonden aan het Nederlands Consortium Onderzoek Kinderopvang en is co-auteur van de NCKO Kwaliteitsmonitor, het Pedagogisch Kader Buitenschoolse Opvang en het Nationaal Curriculum.

 

Lotte Henrichs is onderzoeker en adviseur bij de Universiteit Utrecht (faculteit Sociale Wetenschappen, Onderwijsadvies & Training). Zij deed onderzoek naar de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in het Utrechtse werkveld, en was betrokken bij het Utrechtse professionaliseringsproject voor jonge kind professionals ‘Nu voor Later’, waarbinnen het Utrechts Kwaliteitskader educatie aan het jonge kind (UKK) werd ontwikkeld. Lotte begeleidt basisscholen bij het doen van eigen praktijkgericht onderzoek binnen de school, en coacht professionals in voorschoolse voorzieningen.

 

Lisanne Jilink is als onderzoeker actief geweest bij zowel de Universiteit van Amsterdam als de Hogeschool van Amsterdam. Ook was zij werkzaam bij het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) en momenteel is zij tevens verbonden aan de GGD Amsterdam als inspecteur voor de kinderopvang.

Ze heeft gepubliceerd over de opleiding en training van pedagogisch medewerkers en over de effecten van kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie.

 

Harriet Vermeer is Universitair Hoofddocent bij Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Zij was betrokken bij het Nederlands Consortium Onderzoek Kinderopvang. Momenteel doet zij onder andere (internationaal) onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang in relatie tot het welbevinden en de stress van kinderen en de effecten van interventies om de kwaliteit van kinderopvang te verbeteren. Daarnaast doet zij onderzoek naar adoptie/pleegzorg en de rol van de vader in de opvoeding.